Jak można się modlić?

Ostatecznie, każdy może się modlić po swojemu i pewnie jedynym warunkiem jest szczerość tego, co się…

Jak się modlić?

Te cztery rodzaje modlitwy to modlitwa błagalna, dziękczynna, mistyczna i konfliktowa. Każda inna, każda rodząca inne…