Droga – informacje o książce

“Droga” to opowieść o mojej pielgrzymce, z Lublina do Santiago de Compostela i później nad Atlantyk. To “fotograficzny” zapis każdego z kolejnych 130 dni, jakie upłynęły od mojego wyjścia z domu do powrotu do Ojczyzny.

Fotograficzny,  to znaczy wierny, to znaczy bez upiększeń, bez pominięć, to znaczy surowy. Zapis wszystkiego, co mi się przydarzyło, czego doświadczyłem, co przeżyłem, co myślałem, co czułem w te, następujące po sobie, dni.

Wielu z rzeczy, które są w tekście tej książki, dziś bym nie napisał. Zmieniłbym, poprawił. Niektóre bym pominął. W ogóle wszystko napisałbym inaczej.  Wtedy byłaby zupełnie lepsza. Tak myślę.

A jednak zostawiam i przekazuję to wszystko, świadom całej tej ogromnej, być może, “niewłaściwości” tego tekstu. Tej jego “nieprzystawalności” do wymogów pisania książek, tworzenia produktów kultury masowej, tak by znalazły uznanie, wzięcie, powodzenie.

Zostawiam to wszystko jak było, tylko z jednego powodu. Z powodu drobnego, ale dla mnie zupełnie fundamentalnego. Bo czasem, trzeba sobie powiedzieć prawdę. I czasem trzeba jej zaufać. Uwierzyć. Że tylko prawda jest wartościowa, ciekawa, istotna. Mająca moc coś zmienić, poruszyć, dotknąć.

Prawda zawsze oznacza ryzyko. Bo nie jest grą. Ale prawda zawsze jest szansą. Niepomierną. Nieporównaną. I tylko ona, przegląda się w nas, a my w niej.

Czuję, że mam pewien dług. Że w jakiś sposób – powinienem. Dlatego to robię. Przekazuję wszystko tak jak było. Już bez żadnych komentarzy.

Link do głównej strony książki