Podobno rakieta…

Sztuczne stają się emocje, krzywe robią się postawy i zachowania, coś wygina i deformuje to coś…