Jak można się modlić?

Ostatecznie, każdy może się modlić po swojemu i pewnie jedynym warunkiem jest szczerość tego, co się…