A Bóg… się wcielił i narodził, i ofiarował swoją śmierć za nas, bo… nas potrzebuje. Potrzebuje…