Droga – wsparcie – rachunek

Dane rachunku bankowego do dokonania darowizny “donativo” związanej z projektem:

Imię i nazwisko: Zbigniew Ściubak
Nr rachunku bankowego:  77 1140 2004 0000 3702 7677 1062