Fundamentalizm i pielgrzymowanie

pielgrzymowanie oddziela człowieka od teorii. Od słów, o które walczą ludzie, o które chcą sobie czynić…